NA SHKRUANI

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Emri *

Shërbimet që ofrohen

 

  • Përkthime
  • Kërkime
  • Trajnime në përdorimin e katalogut
  • Trajnime dhe assistencë për paraqitje vizuale të të dhënave

Për për të marrë shërbimet e mësipërme nga kontaktoni nëpërmjet formularit në në majtë.