DOKUMENTE PËR SHQIPËRINË DHE SHQIPTARËT

Kontaktoni

Email: Koment:
Adresa

Hotel Turizmi Skampa,
Kati 3, Zyra 313,
Bulevardi Aqif Pasha,
Elbasan, Albania

Telefon

(+355) - 54 515 727