DOKUMENTE PËR SHQIPËRINË DHE SHQIPTARËT

Kreu/ Ndihmë

2. Si të kërkoni në Arkivë

Për të kërkuar në arkive ka 5 mënyra :


Kërkoni me fjalë kyce.

Më pas klikoni butonin Kërko.

Tek faqja e DSHSH klikoni Kërkim i Avancuar.

Klikoni tek butoni Zgjidh dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me cfarë të dhënash do të bëni kerkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Më pas klikoni tek butoni bosh me shenjën e vogël trekëndore, për të zgjedhur një opertator krahasimi:

Tek butoni bosh ngjitur shkruani të dhënën sipas të cilës dëshironi të kërkoni, sipas përcaktimit që keni zgjedhur më përpara.

Nëse dëshironi të specifikoni kërkimin tuaj dhe me një të dhënë tjetër, mund të zgjidhni tek butoni bosh me shënjen e vogël trekëndore DHE; OSE për të vazhduar selektimin tjetër.

Pasi të keni vendosur të gjitha të dhënat klikoni butonin OK , si tek shembulli më poshtë

OK

Më pas hapet një dritare tjetër me rezultatin që ju kerkuat.

Tek faqja e DSHSH klikoni tek

Klikoni tek butoni Zgjidh Institucionin dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me cfarë të dhënash do të bëni kerkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Institucioni:

Pastaj klikoni tek butoni Zgjidh dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me çfarë të dhënash të tjera do të vazhdoni kërkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Më pas klikoni tek butoni bosh me shenjën e vogël trekëndore, për të zgjedhur një opertator krahasimi:

Tek butoni bosh ngjitur shkruani të dhënën sipas të cilës dëshironi të kërkoni, sipas përcaktimit që keni zgjedhur më përpara.

Nëse dëshironi të specifikoni kërkimin tuaj dhe me një të dhënë tjetër, mund të zgjidhni tek butoni bosh me shënjen e vogël trekëndore DHE; OSE për të vazhduar selektimin tjetër.

Pasi të keni vendosur të gjitha të dhënat klikoni butonin OK , si tek shembulli më poshtë

OK

Më pas hapet një dritare tjetër me rezultatin që ju kerkuat.

Tek faqja e DSHSH klikoni tek

Klikoni tek butoni Viti i Fillimit dhe Viti i Mbarimit dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me cfarë të dhënash do të bëni kerkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Nga:

Pastaj klikoni tek butoni Zgjidh dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me çfarë të dhënash të tjera do të vazhdoni kërkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Më pas klikoni tek butoni bosh me shenjën e vogël trekëndore, për të zgjedhur një opertator krahasimi:

Tek butoni bosh ngjitur shkruani të dhënën sipas të cilës dëshironi të kërkoni, sipas përcaktimit që keni zgjedhur më përpara.

Nëse dëshironi të specifikoni kërkimin tuaj dhe me një të dhënë tjetër, mund të zgjidhni tek butoni bosh me shënjen e vogël trekëndore DHE; OSE për të vazhduar selektimin tjetër.

Pasi të keni vendosur të gjitha të dhënat klikoni butonin OK , si tek shembulli më poshtë

OK

Më pas hapet një dritare tjetër me rezultatin që ju kerkuat.

Tek faqja e DSHSH klikoni tek

Klikoni tek butoni Zgjidh Zonën dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me cfarë të dhënash do të bëni kerkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Zona:

Pastaj klikoni tek butoni Zgjidh dhe ju shfaqen rekordet e mëposhtme, për të përcaktuar se me çfarë të dhënash të tjera do të vazhdoni kërkimin. Klikoni njërën prej tyre.

Më pas klikoni tek butoni bosh me shenjën e vogël trekëndore, për të zgjedhur një opertator krahasimi:

Tek butoni bosh ngjitur shkruani të dhënën sipas të cilës dëshironi të kërkoni, sipas përcaktimit që keni zgjedhur më përpara.

Nëse dëshironi të specifikoni kërkimin tuaj dhe me një të dhënë tjetër, mund të zgjidhni tek butoni bosh me shënjen e vogël trekëndore DHE; OSE për të vazhduar selektimin tjetër.

Pasi të keni vendosur të gjitha të dhënat klikoni butonin OK , si tek shembulli më poshtë

OK

Më pas hapet një dritare tjetër me rezultatin që ju kerkuat.