DOKUMENTE PËR SHQIPËRINË DHE SHQIPTARËT

Institucionet

Lista e institucioneve burimore indeksi i të cilëve është përkthyer ose është në përkthim e sipër.
Kodi : BOA
Emri : General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey
Adresa : T.C. Cumhurbaskanligi Devlet Arsivleri Baskanligi,Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/ANKARA Turkey
Qyteti : Ankara, Turqi
Përshkrimi : Arkivat Osmane dhe turke
Faks : (0312) 315 10 00
Email : dab@devletarsivleri.gov.tr
Website : https://www.devletarsivleri.gov.tr/