DOKUMENTE PËR SHQIPËRINË DHE SHQIPTARËT

Bashkëpunëtorët

  • Prof As. Zhuljeta Daja
Zhuljeta Kadilli Daja, është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Humane, universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan. Jep lëndët, Histori e Popullit Shqiptar, pjesa e II, si dhe Histori e Pëerandorisë Osmane. Është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori Filologji (1983).
Në vitin 2008 ka marrë gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në histori. Në vitin 2014 ka marrë titullin “Profesore e asociuar”. Fusha e saj e studimit është periudha e fundit të shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX. Në vitin 2014 ka botuar monografinë me titull: Elbasani në vitet 1892-1908, sipas regjistrave osmanë.